กล้องติดรถ รุ่น D20 (โลหะทนทาน+LDW)

 

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวกล้องติดรถยนต์ ASTON D-20

ประเภท

 กล้องติดหน้ารถยนต์

บันทึกแบบวนซ้ำ

ความยาวไฟล์ละ 1,3,5 นาที

ขนาดวีดีโอ

กล้องหน้า HD 720P

ความกว้างของจอแสดงผล

3.0 นิ้ว

ภาษาของตัวเครื่อง

English ,ไทย

เมมโมรี่การ์ด

รองรับสูงสุด 32 GB( ใส่ได้ตั้งแต่ 4 GB ขึ้นไป)
*โปรดใช้เมมของแท้ class 10 เท่านั้น*

บันทึกอัตโนมัติเมื่อสตาร์ทรถ

รองรับ

Battery

350 mAh

บันทึกขณะจอดรถทิ้งไว้

รองรับ

ล็อคไฟล์เมื่อเกิดแรงชน

รองรับ

โหมดตรวจจับความเคลื่อนไหว

รองรับ

บันทึกเสียง

รองรับ

การรับประกันตัวเครื่อง

 1 ปี

 

Untitled Document

2 นาทีที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ฉ***** (******0670) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

2 นาทีที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ศ***** (******3514) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

5 นาทีที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ท***** (******6968) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

8 นาทีที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ก***** (******1396) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

10 นาทีที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ธ***** (******7895) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

11 นาทีที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ญ***** (******2567) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

12 นาทีที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : A***** (******5166) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

15 นาทีที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ภ***** (******8907) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

18 นาทีที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ป***** (******5511) สั่งซื้อสินค้า 2 ชิ้นสำเร็จ

22 นาทีที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : อ***** (******0865) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

25 นาทีที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ร***** (******0345) สั่งซื้อสินค้า 2 ชิ้นสำเร็จ

26 นาทีที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : น***** (******9456) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

27 นาทีที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ท***** (******4659) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

30 นาทีที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ก***** (******0267) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

35 นาทีที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : บ***** (******6754) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

38 นาทีที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : พ***** (******8456) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

45 นาทีที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ว***** (******3124) สั่งซื้อสินค้า 2 ชิ้นสำเร็จ

47 นาทีที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ผ***** (******5674) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

50 นาทีที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ม***** (******8674) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

50 นาทีที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ส***** (******6451) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

54 นาทีที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ต***** (******1245) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

59 นาทีที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ภ***** (******2349) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

1 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ล***** (******7125) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

1 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ฤ***** (******0789) สั่งซื้อสินค้า 2 ชิ้นสำเร็จ

1 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ณ***** (******5934) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

1 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : U***** (******3841) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

1 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ก***** (******0578) สั่งซื้อสินค้า 2 ชิ้นสำเร็จ

1 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ร***** (******5545) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

1 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : จ***** (******9611) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

1 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : น***** (******5679) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

1 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ช***** (******3410) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

1 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ภ***** (******9233) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

1 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ข***** (******7686) สั่งซื้อสินค้า 2 ชิ้นสำเร็จ

1 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : โ***** (******3890) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

1 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : เ***** (******1123) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

1 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ฐ***** (******5670) สั่งซื้อสินค้า 2 ชิ้นสำเร็จ

1 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ธ***** (******3010) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

1 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ศ***** (******0163) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

1 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : อ***** (******9779) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

1 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ด***** (******4356) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

1 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ล***** (******8890) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

1 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ธ***** (******6664) สั่งซื้อสินค้า 2 ชิ้นสำเร็จ

1 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ศ***** (******6761) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

1 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ล***** (******9081) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

1 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ฟ***** (******1128) สั่งซื้อสินค้า 2 ชิ้นสำเร็จ

1 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : I***** (******5668) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

1 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ล***** (******5556) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

1 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ภ***** (******7071) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

1 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : จ***** (******7891) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

1 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ช***** (******9223) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

1 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ค***** (******4858) สั่งซื้อสินค้า 2 ชิ้นสำเร็จ

2 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ล***** (******3330) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

2 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ธ***** (******5675) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

2 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ณ***** (******7389) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

2 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ฤ***** (******7790) สั่งซื้อสินค้า 3 ชิ้นสำเร็จ

2 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ว***** (******5369) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

2 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ศ***** (******8890) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

2 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ด***** (******5711) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

2 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ผ***** (******1620) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

2 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ม***** (******7895) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

2 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : อ***** (******5569) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

2 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ฉ***** (******9900) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

2 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ส***** (******1129) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

2 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : อ***** (******5039) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

2 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ช***** (******7464) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

2 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : น***** (******2358) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

2 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ร***** (******5496) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

2 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : อ***** (******4415) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

2 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : K*** (******6743) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

2 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ณ***** (******5645) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

2 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : อ***** (******8960) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

2 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : จ***** (******3421) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

2 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ต***** (******6767) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

2 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ธ***** (******3300) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

2 ฃั่วโมงที่แล้ว ชื่อผู้ใช้ : ป***** (******8035) สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นสำเร็จ

....................................................................................................
Visitors: 3,389,957